Adli İletişim Tespiti (HTS) Uzmanlık Alanı

Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 2022 yılında duyurulan "2022 Yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru" başlıklı yazı ile daha önceki yıllarda kendisine "Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları" başlıklı uzmanlık listesinde yer bulamayan HTS Kayıtlarının Analizi artık bir uzmanlık alanı olarak yerini aldı.

58 kod numaralı Adli ve Kriminalistik İncelemeler bölümü altında Alt Uzmanlık Alanı olarak 58.15 kod numarası ile Adli İletişim Tespiti (HTS) olarak listeye eklendi.

Yapılan bu düzenleme ile HTS kayıtlarının analizine verilen önem artırılarak, HTS incelemesi bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmeye başlandı. Adli İletişim Tespiti (HTS) analizi için ayrı başlık altında eğitim ve sertifika programları düzenlenebilme imkanı sağlandı.

Uzmanlık alanı olarak değerlendirilen HTS bilirkişiliğine, HTS kayıtlarının kolay ve etkili analizini sağlayan HTS Analiz Programı uzman bilirkişilerin destekçisi olmaya devam edecektir.

Son Yazılar